DÜNDEN YARINA

Perşembe, Temmuz 26, 2007

Şu toprağa diktiğimiz fidanlar
Açtı gonca gonca gül oldu şimdi
Tükendi ızdırap dindi sancılar
Halimiz bir güzel hal oldu şimdi

Toplandı yürüdü en yiğit erler
Yıkıldı duvarlar yarıldı çember
Geliyor arkadan daha yüzbinler
Aşılmaz engeller yol oldu şimdi

Sil milletim gözündeki yaşı sil
Bir kavga var yurtta şerefli asil
Geldi beklediğin o kutlu nesil
Yaramızı saran el oldu şimdi

Yıllardır hasretiz bu günlere biz
Yürekten yüreğe söylediğimiz
Hürriyet hürriyet türkülerimiz
Ilgıt ılgıt esen yel oldu şimdi.

YENİDEN MİLLİ MÜCADELE - 1

Bize bir cihan devleti kaybettiren, ülkemizi ve toplumumuzu bir yok oluşun eşiğine getiren buhranımız karşısında, anarşinin kol gezdiği şairin mısralarında ifadesini bulan “Kara göklerin kül rengi bulutlarla kaplandığı” o karanlık günlerde,bir avuç inançlı gencin o muhteşem hareketi başlıyordu.

Yıl 1965, Kurtuluş savaşının o yüce mücadelesinin sonuçlarını devşiremeyen ve buhrana sürüklenen toplumunun, yeni bir silkiniş ile, dedelerinin yaptığı o mübarek mücadeleyi tekrar başlatmayı ve yeni başarılarla taçlandırmayı hedefleyen Aykut Edibali liderliğinde kurulan Mücadele Birliği Hareketi, kendine şu sloganı şiar edinmişti YENİDEN MİLLİ MÜCADELE. O sıkıntılı günlerde, kurtuluşun Mustafa Kemal’in veciz ifadesinde bildirdiği gibi”Milletin azim ve kararında”olduğunu bilen Aykut Edibali ve arkadaşları, Türk milletinin ilmin kılavuzluğunda girişeceği bilinçli çabalar ile bu buhranı aşabileceğine inanmaktadırlar.

Mücadeleciler Türk insanına aklına milli manevi değerlerine güvenmeyen kökü dışarıda kurtuluş çabalarının, Türk insanına mutluluktan ziyade, yeni bunalımlar ve buhranlar getireceğini savunmakta ve kötü amaçlı bu yanlış telkinlerin Türk milletinin egemenliğini dahi tehdit eden meşum bir planın parçası olduğunu da,kulakları yırtarcasına haykırmaktadırlar. MİLLETİM UYAN.

Yıl 1970.

Anarşinin bir karabasan gibi ülkemizin üzerine çöktüğü, anarşiyi körükleyen dış mihrakların iç çekişmeyi ve kutuplaşmayı azdırdığı o günlerde Edibali ve bir avuç arkadaşı, harçlıkları ile kurdukları Yeniden Milli Mücadele Dergisi’nin ilk sayısında neden çıktıklarını Türk Milletine ilan etmektedir. ”Hareket sola karşı bir protesto hareketi değildir, bizzat millet ideolojik yapısının ilimleşmesi ve hareketlenmesi”hareketidir. İlme büyük değer veren mücadeleciler,Yeniden Milli Mücadele Dergisi ile derhal bir ilim seferberliği başlatırlar.

Hareketin gayesi anarşiye kesinlikle katılmadan Türk insanını bilgilendirmektir. Ve buhranımızın sebepleri, Yeniden Milli Mücadele Dergisi’nde uzun uzadıya anlatılır. Vatan Bölme Faaliyetleri, Avrupa Topluluğu, siyonizm, emperyalizm ve mücadelenin başarı şartları konusunda yazılan yüzlerce makale ve kitapla toplum bir okul gibi bilgilendirilir.

Yayın hayatına soktuğu Gerçek ve Pınar Dergileri ile milli sanatı şekillendirmeyi hedefler. Daha sonraki zamanlarda çıkartılan günlük, haftalık Bayrak Gazetesi ve Dergileri ile de Türk siyasi hayatının nabzını tutmaya çalışırlar. Türk toplumunu doğru siyasete yönlendirmek için birbiri ardınca Milli Karar Toplantıları düzenlerler. Türkiye’nin problemlerinin çözümünün, mahalli düzeyde faaliyet gösteren milli güçlerin teşkilatlanmalarını ülke düzeyinde tamamlamaları halinde mümkün olacağını savunan Edibali ve arkadaşları tüm milli güçlerin ortaklaşa çözümler üretebilecek bir yapılanma içerisinde olmalarını isterler.

Son Yorumlar

İman Et
Mücadele Et
Zafer Senindir!

Yeni Yayın Geldiğinde E-Posta Almak İstiyorum

Zafer Hakkın
ve Hakk'a inananlarındır!
Kopyalama hakları: GNU, GÖBL.