UMMADIK

Pazartesi, Eylül 29, 2008

Ummadık zerre ikbal ; milletin kavgasından

Kan dondu yüreklerde bir kıvılcım ummadık.

Dünyamız şekillendi yükselmek hülyasından,

Çileyi zevk edindik bir tebessüm ummadık !

Olmadı hiç arzumuz mevki, makam ve şandan;

Göğsümüzde iz yoktu, hak olmayan nişandan,

Şükür ki nasipliydik, bir kutsi heyecandan

Davayı meşk edindik, bir iltifat ummadık !

Gördük büyük çatlağı düzenin temelinde

Gömlek gövdemize dar; mühür iblis elinde.

Beden küçük, kalp büyük; hep zafer emelinde

Yürüdük yorulmadan bir menfaat ummadık !

Hak davası davamız; Hak yoluydu yolumuz,

En hoyrat elde bile hiç solmadı gülümüz

Eminiz şeref ile anılacak adımız,

Siyaset ilim dedik; bir şatafat ummadık…

Şimdi gayret günüdür, halkta ümit tükendi,

Sanma bitti bu azim, mücadele tükendi.

Söktük prangaları, zulmün gücü tükendi

Yürüdük hiç durmadan ; istirahat ummadık…

Yaşar Tekeli / Şubat 2003

Araştırma 1, Bir Milli İslamcılık Serüveni: Mücadelecilik - 1, Mustafa Aydın

Pazartesi, Eylül 01, 2008

Bir Milli İslamcılık Serüveni: Mücadelecilik

“Mücadeleci”, 1968-1978 tarihleri arsında etkin olan Mücadele Birliği adlı siyasal harekete mensup kimse anlamına gelir. Mücadele Birliği, bir dönemlerin sağ-sol ikileminde sağcı kutupta yer alan, salt milliyetçilikle saf İslamcılık arsında kendine özgü bir noktada faaliyette bulunmuş, duyguları/eğilimleri itibarıyla İslami, kültürel söylemi itibarı ile milliyetçi bir harekettir. Bir dönemler kültürel dünyamızda önemli bir yer işgal etmiş, bugün ise hala “Mücadeleci” olarak nitelendirilen ve toplumsal hayatın değişik yerlerinde faaliyet gösteren bir insan grubunun temel esprisini tanımakta elbette yarar vardır.

Önce belirtmelitiz ki bu araştırma noktasında bazı sıkıntılar vardır. HArekerin kadrolarının önemli bir kısmı hayattadır ve elbette onların da buradaki analizlere uygun veya muhalif söyleyebilecekleri şeyler vardır. Dolayısıyla böylesi bir konuda yapılacak iş, gereksiz tartışmalardan kaçınmak için mümkün olduğunca hareketin kendi metinlerine dayanmak ve yapılan yorumları değerlendirmektir.

Ne var ki Mücadele Birliği hakkında yeterli düzeyde açıklayıcı bir araştırma yapılmamıştır. Gazeteci Metin Toker’in Solda ve Sağda Vuruşanlar adıyla 1971 Haziran’ında Milliyet gazetesinde yayımlayıp sonra kitaplaştırdığı bir hayli resmi çizgideki politik tefrikası yanında, Osman İridağ’ın haftalık Aksiyon dergisinin Ocak 2003’te “Sokak’ta Ülkücüler, Koridorda Mücadeleciler” adlı magazin türü bir yazısını; Hamza Türkmen’in aylık Haksöz Dergisi’nin Haziran/Temmuz 1994 tarihinde yayımlanan, “Millileştirilmiş Din anlatışının Türkiye’deki ilk ciddi örneği: Yeniden Milli Mücadele” adlı bir hayli analitik makalesini ve yine aynı dergide Genel Başkan Necmettin Erişen ile yapılmış “Mücadele Birliği Sorgulanmalıdır” başlığıyla yayımlanan bir mülakatı ve Yeni Şafak’ta Cemil Çiçek’le yapılmış bir başka mülakattaki beyanları bir kenara bırakırsak, konu hakkında araştırmalara pek rastlanmaz.

Biz bu yazımızda sözü edilen belgeleri de göz önünde bulundurmak kaydıyla, hareketin önemli bir yayın organı olan Yeniden Milli Mücadele dergisindeki bazı önemli seri yazıları, Milli Mücadele’de Kadroların Vazifeleri gibi bazı temel kitapları esas aldık, müntesiplerin sözlü görüşlerini değerlendirdik. Aşağıdaki metin bu çerçevede yazarın bazen oyuncu, bazen seyirci konumundaki görgül gözlemlerinin de işin içine katılıp yorumlanması ile ortaya çıkmıştır. Bu denemenin elbette eleştiriye açık yönleri olacaktır.

(Devam edecek)
Not: İletişim Yayınlarından çıkan bir ansiklopedi'den alınmıştır. Kamil Büyüker kardeşimiz tarafından e-posta ile gönderilen dosyalar, sayfaların fotoğrafları olup, fotoğraflardaki metin bilgisayar ortamına parça parça aktarılarak arşivimize eklenecektir.

Son Yorumlar

İman Et
Mücadele Et
Zafer Senindir!

Yeni Yayın Geldiğinde E-Posta Almak İstiyorum

Zafer Hakkın
ve Hakk'a inananlarındır!
Kopyalama hakları: GNU, GÖBL.