"KAN KAN KAN, Kıbrıs, Kudüs, TÜRKİSTAN" - Güncel Dosya

Salı, Temmuz 14, 2009

Dosya: ( Kan Kan Kan, Kıbrıs, Kudüs, TÜRKİSTAN! )

DOĞU TÜRKİSTAN KATLİAMI BÜTÜN DÜNYAYI UYANDIRACAKTIR!

Faşist Çin yöneticilerinin Türklüğünü ve Müslümanlığını gizleyebilmek ve dünyayı aldatabilmek amacıyla taktığı sahte bir Çin ismi ile, Çince “Singiang (ilhak edilmiş toprak)” manasına gelen bir isim ile andıkları Doğu Türkistan’da, yüzlerce Uygur Türkü’nün alçakça şehit edildiği çirkin bir katliam yaşandı.

Bütün dünyanın dehşet ve nefretle izlediği katliam görüntüleri inanıyoruz ki, tüm insanlığı acı acı düşündürmüştür. Ve düşündürmelidir de...

Yine şüphe etmiyoruz ki gözler önünde yaşanan bu katliama karşı, tüm dünya insani tepkiyi vermekte gecikmeyecektir ve gecikmemelidir de...

Şehitlere Allah’tan rahmet dilerken, şehitlerin analarına babalarına akrabalarına baş sağlığı diliyor, taziyelerimizin kabulünü diliyoruz.

Doğu Türkistan Türklerine, Türk Milletine, Türk dünyasına ve İslam alemine baş sağlığı diliyoruz. Hassaten sık sık uğradıkları katliam ve zorla göç ettirme sonucunda gözleri gibi korudukları, hayallerinin ülkesi ve binlerce mil ötesi Türkiye’ye gelmiş Doğu Türkistan ve Batı Türkistan göçmeni soydaşımız, kandaşımız, kardaşımız, dindaşımız ve vatandaşımız göçmen kardeşlerimize de baş sağlığı diliyoruz.

TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ!

Değerli Türkiye basını, dünya basını ile birlikte Doğu Türkistan Türkleri’nin maruz kaldığı çirkin, aşağılık zulüm, zorla göç ettirme ve “vahşi, asimilasyon” uygulamasını resimli ve yazılı trajik haberleri tarihi belge haline getirerek tespit etmiş bulunuyor.

İtiraz edilmeyecek bir biçimde Çin yönetimi, işlemekte devam ettiği insanlık suçunun faili olarak dünya kamuoyunda mahkum edilmiş durumdadır.

Doğu Türkistan Türkleri’nin uğradığı bu katliamı ve insanlık dışı uygulamaları göz önüne seren basının duyarlı, cesur yazarlarına, çizerlerine ayrı ayrı teşekkür borçluyuz.

Türkiye Cumhuriyeti Çin’de iyi ilişkiler ve dostluk adına en yüksek seviyede temsil edilmiştir. Ancak daha Cumhurbaşkanının Çin gezisinden birkaç gün sonra Çin’de Türk soylulara karşı girişilen bu katliam son derece çirkin ve manidardır. Sayın Cumhurbaşkanının Çin ziyareti sırasında Çin diplomasisi, Türkiye’nin Cumhurbaşkanına, Türk toplumunun mensubu olmaktan iftihar duyduğu İslam kültür değerlerinin koruyucusu olduğunu göstermek amacıyla, 1000 seneden daha eski olan bir Çin camini gezdirerek, İslam dinine olan sözde saygılarını ve Müslüman Çinlilere sözde bağlılıklarını göstermek istemişlerdir.

Ama gösterilen eğreti saygının ne kadar aldatmaca olduğunu, Müslüman Türklere, onların kız çocuklarına, namuslarına taarruz ve tasalluttan da geri durmayarak samimiyetsizliklerini göstermişlerdir.

Çin yöneticileri iyi bilmelidir ki, samimiyetsiz saygı gösterileri Çin’in uyguladığı insanlık dışı, asimilasyon uygulamalarının maskesi ve mazereti olamaz.
TÜM GÖÇMENLERİN VE DOĞU TÜRKİSTAN GÖÇMENLERİNİN DAVALARI DAVAMIZDIR!

Ayrıca Doğu Türkistan Türkleri’ne karşı şimdiye kadar gösterilen ilgisizlik ve anlayışsızlığın artık sona ermesi gerektiğini belirtmeliyiz.

Dayanılmaz Çin işkenceleri sebebiyle Doğu Türkistan’ı terk edip bin bir meşakkatle Türkiye’mize sığınmak isteyen Doğu Türkistanlı hemşehrilerimize karşı gösterilen anlayışsızlık akıl almaz.

Bütün bunlara rağmen hatanın neresinden dönülürse kardır gerçeği, Sayın Başbakanın Doğu Türkistan’ın anası ismini hakkıyla taşıyan Rabia hanımın Türkiye’ye gelebilme yolunu açmasını ve hiç olmazsa milletlerarası platformlarda, Çin katliamını vahşet olarak açıklamasını iyiye doğru gecikmiş bir adım da olsa alkışlıyoruz. Devamını diliyoruz.

Elbette Türkiye’nin Başbakanı, öz halkımıza Gürcü kardeşlerimize ve Gazzelilere gösterdiği ilgiden daha azını gösterme hakkına sahip değildir.
KATLİAMIN SORUMLUSU ÇİN’İN KANLI ASİMİLASYON POLİTİKASI

Doğu Türkistan’ı “Singiang” bölgesini Çinlileştirmek amacıyla Türklere Çin yöneticilerin uyguladığı insanlık dışı kötü muamele, aşağılama, yanında Mao’nun da önceki yönetimlerden devraldığı, Türkleri kendi vatanlarında azınlık durumuna düşürmek amacıyla uygulaya geldikleri zulüm politikaları vahşice sürdürülmekte…

Katil Mao’nun kültür devrimi sırasında söylediği hedeflerden birisi, şu tüyler ürpertici şeytani hedefti: Kızıl diktatör hempalarına verdiği direktifte, “Her Türk kızının damarlarında Çinli kanı dolaşmalıdır.” diyecek kadar gözü dönmüş iğrenç bir soykırımcı olduğunu gösteriyordu.

Yüz yılımızda pek çok soykırımcı tiran, diktatör geldi ve geçti. Her birinin de akibeti meydanda.

Çin yöneticileri iyi bilmelidir ki 21. yüzyılda bu insanlık dışı soykırımı uygulamasına ne insanlık izin verir ne de Kudretli Türkiye izin veremez. Vermeyecektir de…

HAYDİ MİLLETİ, İSLAM DÜNYASININI VE İNSANLIĞI UYUDUĞU GAFLET UYKUSUNDAN UYANDIRMAYA!..

Yıllarca önce gencecik vatandaşlar, yüreklerinin en samimi duyguları ile, “Kıbrıs, Kudüs, Türkistan!” derken ne kadar haklıydılar.

60’lı 70’li yıllarda Türkiye’nin sokakları, kanlı terör Türkiye’nin söz söyleme hak ve hürriyetini katledesiye kadar, şu mübarek ağıtla çınlardı:

"KAN! KAN! KAN! KIBRIS, KUDÜS, TÜRKİSTAN!.."

Onlarca seneyi aşan vizyona saygı duymamak mümkün mü?

Elbette kanayan yaranın, Türkiye’nin kanayan yarası, bölgenin yarası ve insanlığın yarası olduğu açıktır.

Ancak Türkiye’nin de, bölgenin de, İslam dünyasının da yaralarını sarmak için şehitlerin ahı, feryadı, duası, milleti uyuduğu uykudan uyandıracak ve layık olanları, bu uyanışta yüceltecektir.

Millet, sıkıntılarını anlayacak, uyanacak ve zafere ulaşacaktır.

TÜRKİYE, TÜRK DÜNYASI, İSLAM ALEMİ VE İNSANLIK UYANACAKTIR!
HAYDİ UYANDIRMAYA!..

Egemen MİLLETİN SESİ
Millet Partisi Genel Başkanı
Aykut Edibali

1 yorum:

Adsız,  30 Eylül 2009 21:30  

Doğu Türkistan davasının yılmaz savunucusu Yeniden Milli Mücadele ve Millet Hareketine ve bunların kurucusu ve lideri Bilge lider Aykut EDİBALİ'ye teşekkür derim.
Mehmet MUTLUOĞLU

Yorum Gönder

"Mücadele Birliği nasıl ki kurluduğu yıllarda sahabe iştiyakı, imanı, gayreti ile çalışmışsa; Bugün de hiç bir grup, parti, şahıs tekelinde değildir.

Bu teşkilatın tezgahından geçenler yine aynı kardeşlik duyguları ile birbirlerine bağlıdır. Bunu ifsad eden, arada husumeti yayanlar asla Mücadeleci olamazlar!"

Son Yorumlar

İman Et
Mücadele Et
Zafer Senindir!

Yeni Yayın Geldiğinde E-Posta Almak İstiyorum

Zafer Hakkın
ve Hakk'a inananlarındır!
Kopyalama hakları: GNU, GÖBL.