Gömülü Çoban - Kardeş Notları

Perşembe, Ekim 01, 2009


Rahmetli Gömülü Çoban'ı(Faik ERYILDIZ) yakinen tanıma imkanı buldum.Şiirlerinin çoğunu ezber bilirim, okurum.Kıbrıs'ta Rahmetli Gömülü'nün arkadaşı anlattı bana:
Hacı Bayramda Yeniden Milli Mücadele dergisi satmaya gittik. Günlerden Cuma. Tabi yan yana sıra olduk. Başladık satışa. Herkes elinde bir Mecmuanın kapağını okuyarak tanıtıyor: "Kapitalizme, komünizme ve bunların beyni Beynelmilel Siyonizme karşı Millet imanının güçlü sesi:
YENİDEN MİLLİ MÜCADELE"
Dİğer arkadaş: "Hala devam eden haçlı, orak çekiçli saldırılara karşı MİLLİ MÜCADELEMİZİN sancağını yükseltelim! Alın, okuyun YENİDEN MİLLİ MÜCADELE!"

Diğeri: "Siyon Maliyesinin Uşağı Türkiyede ne arıyor? yazıyor YENİDEN MİLLİ MÜCADELE!"

Diğeri: "Milletim Uyan! YENİDEN MİLLİ MÜCADELE!"

Böyle tanıtım ve sloganlarla Cuma'dan çıkanlara dergi satmaya çalışıyoruz. Ama alan az. Bunun üzerine Rahmetli Gömülü Çoban Musalla Taşına çıkar ve o meşhur şiirini irticalen kitleye okur:

Yok elimden tutan yok, kaldıran yok Ya Rabbi!
Din, devlet gidiyormuş aldıran yok Ya Rabbi!
Düşman bağrına bassa, saldıran yok Ya Rabbi!

Bu kadar gaflet Ya Rab! Mü'minliğe sığar mı?
Uyandır kullarını, alsın intikamını!...

Kendi öz yurdumuzda mazlum olduk olduk Ya Rabbi!
Din, devlet, millet dedik maznun olduk Ya Rabbi!
Zincirlere vurulduk mahkum olduk Ya Rabbi!

Ya Rabbi! Bu Milletten esirge gazabını,
Uyandır kullarını alsın intikamını!


Şiirini gözyaşları içinde okuyor, millet de mecmuaları kapış kapış alıyordu.

Peşinden Rahmetli Gömülü, sancağa gidiyor. Bir odaya kapanarak göz yaşları içerisinde şiirini tamamlıyordu.

Yeniden Milli Mücadele şairi Gömülü Çoban'a ve bütün rahmetlik ağabey ve kardeşlerimize ve tüm mü'minlere gani gani Rabbimizin rahmetini niyaz ediyoruz.

Ve emanetlerine, davalarına sahip çıkacağımızı belirtiyoruz.

Orjinal Gönderi Adresi: http://mucadeleci.blogspot.com/2009/06/video-70li-yllarn-pnarn-andk.html

Gönderen: Mehmet MUTLUOĞLU

8 yorum:

Süleyman Sancaklı,  1 Ekim 2009 09:22  

Okurken tüylerim diken diken oldu, gözlerim yaşla doldu.

Düşman hala iş başında hançerini milletin bağrına savuruyor ama millet yine uykuda...

Herbirimizin Gömülü Çoban ruhuyla Yeniden Milli Mücadele ateşini yakmamız gerekiyor... Allah onlardan razı olsun, ebediyete göçenlere gani gani rahmet eylesin.

gundoganfa 1 Ekim 2009 09:27  

Süleyman Bey,

Henüz notu siteye eklerken gelen mesajınız, Gömülü Çoban'ın gönüllerimize nasıl yerleştiğinin bir göstergesi adeta.

Yâ Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı?
Mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı!

Nûr istiyoruz... Sen bize yangın veriyorsun!
"Yandık!"diyoruz... Boğmaya kan gönderiyorsun!

Esmezse eğer bir ezelî nefha, yakında,
Yâ Rab, o cehennemle bu tûfan arasında,

Toprak kesilip, kum kesilip Âlem-i İslâm;
Hep fışkıracak yerlerin altındaki esnâm!

Bîzâr edecek, korkuyorum, Cedd-i Hüseyn'i,
En sonra, salîb ormanı görmek Harameyn'i!...

Bin üç yüz otuz beş senedir, arz-ı Hicaz'ın
Âteşli muhitindeki sûzişli niyâzın

Emvâcı hurûş-âver olurken melekûta?
Çan sesleri boğsun da gömülsün mü sükûta?

Sönsün de, İlâhi, şu yanan meş'al-i vahdet,
Teslîs ile çöksün mü bütün âleme zulmet?

Üç yüz bu kadar milyonu canlandıran îman
Olsun mu beş on sersemin ilhâdına kurban?

Enfâs-ı habisiyle beş on rûh-u leimin,
Solsun mu o parlak yüzü Kur'an-ı Hakim'in?

İslâm ayak altında sürünsün mü nihâyet?
Yâ Rab, bu ne hüsrandır, İlâhi, bu ne zillet?

Mazlûmu nedir ezmede, ezdirmede mânâ?
Zâlimleri adlin, hani öldürmedi hâlâ!

Câni geziyor dipdiri... Can vermede mâsûm!
Suç başkasınındır da niçin başkası mahkûm?

Lâ yüs'ele binlerce sual olsa da kurbân;
İnsan bu muammalara dehşetle nigeh-bân!Eyvâh! Beş on kâfirin îmanına kandık;
Bir uykuya daldık ki: cehennemde uyandık!

Mâdâm ki, ey adl-i İlâhi yakacaktın...
Yaksaydın a mel'unları... Tuttun bizi yaktın!

Küfrün o sefil elleri âyâtını sildi:
Binlerce cevâmi' yıkılıp hâke serildi!

Kalmışsa eğer bir iki mâbed, o da mürted:
Göğsündeki haç, küfrüne fetvâ-yı müeyyed!

Dul kaldı kadınlar, babasız kaldı çocuklar,
Bir giryede bin ailenin mâtemi çağlar!

En kanlı şenâatle kovulmuş vatanından,
Milyonla hayâtın yüreğinden gidiyor kan!

İslâm'ı elinden tutacak, kaldıracak yok...
Nâ-hak yere feryâd ediyor: Âcize hak yok!

Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhi?
Ağzım kurusun... Yok musun ey adl-i İlâhî!

Süleyman Sancaklı,  1 Ekim 2009 09:56  

Allah razı olsun Gündoganfa... Allah hepimize gayret nasip eylesin, çilesine katlananlardan eylesin...

Mehmet Cantürk,  4 Ekim 2009 07:53  

Mekânı cennet olsun.

melik 7 Ekim 2009 21:18  

Yeniden milli mücadele bir aksiyon hareketidir. Aksiyon olmadan, hedef olmadan mücadelecilik olmaz. YMM'nin hedefi ve bu hedefe ulaşmanın yolu ta en baştan belirlenmiştir.Mücadele mutlak başarıya odaklanarak, dünyalık beklentilerle sürdürülemez. Mücadeleci geçmişi ile gurur duyar ama geçmişe takılıp kalamaz, hep ileriyi düşünür.Mücadeleci renksiz, fikirsiz olamayacağı gibi başka lider ve hareketlerin piyonu da olamaz.Olursa artık mücadeleci değildir.YMM orjinaldir, taklit değildir ve taklit edilemez. Mücadeleci her zaman her yerde doğru bildiklerini söyleyebilendir. Gömülü çobanı rahmetle anıyoruz

mingshag 9 Ekim 2009 13:52  

Faik Abi'yi hüzünle hatırlamam. Zira, kendisi neşe küpüydü. Lugatinde umuzsuzluk olmayan bir neşe küpü. 1971'in 12 martından sonra yurtlar kapatılıp evlere geçiş yaptığımız günlerdeydi. Ankara Aktepe'de bir evde kalıyordum, üç arkadaşımla. Yarali, Muhammet, Ertekin ve Cemil Abi.Evimize arada bir uğrar, traşı gelen var mı diye sorardı.Arkadaşlarımız onun sayesinde berber yüzü görmezlerdi.Bir traş sırasında kulağımın ucunu makasladığında, tedirgin oluşuma bakarak,"Telaşlanma, gerisi sana yeter."deyişi hala kulaklarımda. Hey, Gömü köyünün Gömülü Çoban'ı toprağında rahat uyu. Mekanın cennet olsun.

Adsız,  9 Ekim 2009 16:30  

Hey gidi sahabe gibi yaşama cehdi.
Sahabeye biraz olsun benzeme gayreti.
Yalnız Hak rıza işin iş, sevmek,buğzetmek.
Hasretle bekliyoruz.
Haydin kucaklaşmaya...
Yakup(AS.)'ın Yusuf'u beklediği gibi bekliyorum. diyor Bilge lider Edibali
Rabbim farklılıklarımızı rahmete,ittifaka ve ittihata ulaştır.
Bizleri biribirimizi yıkayan iki el gibi yap.
Birbirimize su-i zanla değil hüsn-ü zanla yaklaşmayı nasip eyle.
Ya Rab!
Bizlere yüksek iman,salih amel,Hakk'ı ve sabrı tavsiye EtmEyi nasip eyle.
Ya Rab!
Bizleri yegan yegan yaşayan bir inkılap eyle.
Ya Rab! Bize Zafer ver.
Ya Ekremel Ekremin
Ya zel Celali vel İkram..
Ya Mevla,Ya Vekil,Ya Veli,Ya Mucib (C.C.)
Mehmet MUTLUOĞLU

Adsız,  9 Ekim 2009 17:25  

AMİN...

Yorum Gönder

"Mücadele Birliği nasıl ki kurluduğu yıllarda sahabe iştiyakı, imanı, gayreti ile çalışmışsa; Bugün de hiç bir grup, parti, şahıs tekelinde değildir.

Bu teşkilatın tezgahından geçenler yine aynı kardeşlik duyguları ile birbirlerine bağlıdır. Bunu ifsad eden, arada husumeti yayanlar asla Mücadeleci olamazlar!"

Son Yorumlar

İman Et
Mücadele Et
Zafer Senindir!

Yeni Yayın Geldiğinde E-Posta Almak İstiyorum

Zafer Hakkın
ve Hakk'a inananlarındır!
Kopyalama hakları: GNU, GÖBL.