Kapak, 16 Mayıs 1972, Komünizm Lanetleniyor - Milli Karar Toplantısı

Çarşamba, Temmuz 09, 2008

1 yorum:

Adsız,  8 Ekim 2008 22:59  

1970-1980 yılları komonist eşkiyanın Türkiye'yi meşgul ettiği,gücünü,ilerlemesini durduran,sekteye uğratan bir bela olarak ülkeye musallat oldu.O dönemin dünya süper güçlerinin srslarında cereyan eden soğuk savaşın Türkiye üzerindeki yansımasıydı kanımca.
Dönemin siyasi aktörleri olaya tuz biber olduğu çözüm bulamadığı ve 5000 gencimize mal olan bu olay karşısında Yeniden Milli Mücadele tarihi görevini yerine getirdi.Komoninzm Kökünden kazınmalıdır,Komonist İhtilal Tekniği gibi önemli araştırmalar o zaman 15000-25000 tıraj gibi küçünsenmeyecek tirajı olan haftalık Yeniden Milli Mücadele dergisinde haftalarca tefrika edildi.İyi yetişmiş Mücadele kadroları komonist propagandayı fikri alanda mağlüp ederek sildi süpürdü.Yerli,milli,islami ve insani düşünce ve fikirlerin toplumda ve aydın kesimde yeşermesine ve yerleşmesine çok önemli katkılar sağladı. Siyasetin çözüm üretemediği aksine kendisinin sorun olduğu o dönemlerde Bilge Lider Sayın Aykut EDİBALİ KOMONİST İHTİLALE KARŞI TEDBİRLER kitabını yayınladı.Kitapta çözüm: komonizm DEVLET ELİYLE YOK EDİLMELİDİR."ana fikriyle ifade edebileceğimiz şekilde ortaya kondu.Nitekim O beladan da öyle kurtulduk.
İşte Bilge Lider.Tarihle sabit.Kıbrıs konusunda da,komünizm konusunda da tespit ve problemi çözüşü ortada.Alimane.Bilgece çözüm.
O zaman yıllardır devam eden ve ülkemize akla hayale gelmeyecek maddi ve manevi kayıplar verdiren BU PKK İLLETİNDEN KURTULMAK İÇİN EMANETİ EHLİNE VERELİM.
EMANETİ EHLİNE VER
YOKSA HİÇBİR DERDİNİN İLACI
BULUNMAZ

MİLLETİM UYAN!

Mehmet MUTLUOĞLU

Yorum Gönder

"Mücadele Birliği nasıl ki kurluduğu yıllarda sahabe iştiyakı, imanı, gayreti ile çalışmışsa; Bugün de hiç bir grup, parti, şahıs tekelinde değildir.

Bu teşkilatın tezgahından geçenler yine aynı kardeşlik duyguları ile birbirlerine bağlıdır. Bunu ifsad eden, arada husumeti yayanlar asla Mücadeleci olamazlar!"

Son Yorumlar

İman Et
Mücadele Et
Zafer Senindir!

Yeni Yayın Geldiğinde E-Posta Almak İstiyorum

Zafer Hakkın
ve Hakk'a inananlarındır!
Kopyalama hakları: GNU, GÖBL.